Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce...., kterému jsou podřízeni:

  • Erika Kleihamplová - účetní

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v dodatečných volbách v lednu roku 2019:
seznam zastupitelů:

 

  •  Martin Richtr             - starosta obce
  •  Pavlína Paterová      - 1.místostarostka
  •  Vít Konopásek          - 2.místostarosta
  •  Ing. Robert Valovič   - zastupitel
  •  Robert Boháč           - zastupitel
  •  Ladislav Jelínek       - zastupitel
  •  Pavel Grüner            - zastupitel

 

Složení výborů a komisí

Ostatní výbory nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor  Ing. Robert Valovič - předseda 

Kontrolní výbor  Robert Boháč        - předseda