Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce...., kterému jsou podřízeni:

  • Erika Kleihamplová - účetní

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

 

  •          - starosta obce
  •          - místostarostka
  •          - zastupitel
  •          - zastupitel
  •          - zastupitel
  •          - zastupitel
  •          - zastupitel

 

Složení výborů a komisí

Ostatní výbory nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor                        - předseda 

Kontrolní výbor                        - předseda