Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ing. Milana Škopka, kterému jsou podřízeni:

  • Jaroslava Hofmanová - účetní

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:

 

  • Ing. Milan Škopek         - starosta obce
  • Tereza Majerová          - místostarostka
  • Jiří Voldřich                   - zastupitel
  • Roman Majer                - zastupitel
  • Martin Hofman              - zastupitel
  • Martina Marková           - zastupitel
  • Pavel Grüner                - zastupitel

 

Složení výborů a komisí

Ostatní výbory nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

Finanční výbor                        - předseda Martin Hofman

Kontrolní výbor                        - předseda Roman Majer

Výbor pro výstavbu                 - předseda Jiří Voldřich

Kulturní a sociální výbor          - předseda Martina Marková

Výbor pro životního prostředí  - předseda Pavel Grüner